Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.6.2019

Energian kokonaiskulutus laski 9 prosenttia tammi–maaliskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 371 petajoulea tammi-maaliskuussa, mikä oli 9 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 25,6 terawattituntia (TWh), eli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 14 prosenttia viime vuodesta.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Edellisvuotta lämpimämpi alkuvuosi oli merkittävin syy energian kokonaiskulutuksen laskuun. Kaikkien polttoaineiden kulutus laski ensimmäisellä neljänneksellä. Eniten laski turpeen kulutus, 24 prosenttia. Pienintä lasku oli puolestaan öljyllä, 5 prosenttia.

Sähkön tuotannosta vesivoiman tuotanto väheni 24 prosenttia ja lauhdevoiman 25 prosenttia. Tuotantoa paikattiin sähkön tuonnilla ja sähkön nettotuonti lisääntyikin 10 prosenttia tammi-maaliskuussa. Myös tuulivoiman tuotanto lisääntyi, kaikkiaan 27 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tuotettiin sähköä 3 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tammi-maaliskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 2,7 miljardin euron arvosta. Tuonnin arvo oli lähes sama kuin edellisvuoden vastaavalla vuosineljänneksellä. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 62 prosenttia. Energiatuotteita Suomesta vietiin 1,4 miljardin euron arvosta. Viennin arvo kasvoi 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Energiatuotteita vietiin eniten OECD-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 79 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I/2019* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 1) 73 764 -5 20
Hiili 2) 33 204 -10 9
Maakaasu 3) 25 824 -13 7
Ydinenergia 4) 65 730 0 18
Sähkön nettotuonti 5) 20 449 10 6
Vesivoima 5) 11 502 -24 3
Tuulivoima 5) 6 597 27 2
Turve 20 973 -24 6
Puupolttoaineet 94 959 -12 26
Muut 6) 18 457 -26 5
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 371 460 -9 100
Ulkomaanliikenne 10 175 -10 .
Energiasektorin CO2-päästöt 10 -14 .
* = Ennakkotieto
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi
1) Öljy: sisältää liikennepolttoaineiden bio-osuuden.
2) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
3) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
5) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, vedyn, biokaasun, muun bioenergian ja aurinkoenergian.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 1. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2019/01/ehk_2019_01_2019-06-28_tie_001_fi.html