Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.6.2019

Totalförbrukningen av energi sjönk med 9 procent under januari–mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 371 petajoule under januari–mars, vilket var 9 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 25,6 terawattimmar (TWh), dvs. nästan lika mycket som året innan. Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen gick ned med 14 procent från året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I/2019* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 1) 73 764 -5 20
Kol 2) 33 204 -10 9
Naturgas 3) 25 824 -13 7
Kärnenergi 4) 65 730 0 18
Netto import av elenergi 5) 20 449 10 6
Vattenkraft 5) 11 502 -24 3
Vindkraft 5) 6 597 27 2
Torv 20 973 -24 6
Träbränslen 94 959 -12 26
Övriga 6) 18 457 -26 5
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 371 460 -9 100
Utrikestrafik 10 175 -10 .
CO2- utsläpp från energisektorn 10 -14 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 1:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2019/01/ehk_2019_01_2019-06-28_tie_001_sv.html