Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2019

Totalförbrukningen av energi sjönk med 6 procent under januari–september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 963 petajoule under januari–september, vilket var 6 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 63,2 terawattimmar (TWh), dvs. den var en procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen gick ned med 11 procent från året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I-III/2019* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 1) 226 209 -3 24
Kol 2) 70 413 -15 7
Naturgas 3) 53 884 -3 6
Kärnenergi 4) 182 812 5 19
Netto import av elenergi 5) 53 784 -1 6
Vattenkraft 5) 33 006 -10 3
Vindkraft 5) 15 790 8 2
Torv 37 204 -20 4
Träbränslen 252 444 -10 26
Övriga 6) 37 761 -20 4
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 963 307 -6 100
Utrikestrafik 32 847 -7 .
CO2- utsläpp från energisektorn 27 -11 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 3:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2019/03/ehk_2019_03_2019-12-20_tie_001_sv.html