Figurbilaga 1. Totalförbrukning av energi 2019

Figurbilaga 1. Totalförbrukning av energi 2019

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 21.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2019, Figurbilaga 1. Totalförbrukning av energi 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2019/ehk_2019_2020-12-21_kuv_001_sv.html