Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Energianskaffning och -förbrukning 2021, 3:e kvartalet

Publicerad: 30.6.2020

Totalförbrukningen av energi sjönk med 11 procent under januari–mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 344 petajoule under januari–mars, vilket var 11 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 23 terawattimmar (TWh), dvs. 9 procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen gick ned med 15 procent från året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I/2020* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 1) 70 646 -6 21
Kol 2) 24 963 -23 7
Naturgas 3) 21 354 -24 6
Kärnenergi 4) 66 140 1 19
Netto import av elenergi 5) 13 778 -33 4
Vattenkraft 5) 15 314 54 5
Vindkraft 5) 9 407 44 3
Torv 17 673 -23 5
Träbränslen 84 871 -19 25
Övriga 6) 19 859 -11 6
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 344 004 -11 100
Utrikestrafik 9 139 -21 .
CO2- utsläpp från energisektorn 10 -15 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (285,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 1:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2020/01/ehk_2020_01_2020-06-30_tie_001_sv.html