Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2020

Energiförbrukningen inom transport sjönk under koronavåren

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 628 petajoule under januari–juni, vilket var 10 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 41,6 terawattimmar (TWh), dvs. den var 7 procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen gick ned med 15 procent från året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I-II/2020* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 1) 131 149 -13 21
Kol 2) 39 599 -26 6
Naturgas 3) 35 500 -13 6
Kärnenergi 4) 124 373 1 20
Netto import av elenergi 5) 25 691 -26 4
Vattenkraft 5) 29 784 24 5
Vindkraft 5) 14 268 24 2
Torv 25 834 -22 4
Träbränslen 166 187 -14 27
Övriga 6) 34 882 -5 6
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 627 537 -10 100
Utrikestrafik 13 842 -43 .
CO2- utsläpp från energisektorn 17 -15 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, Mari Ylä-Jarkko , energia@stat.fi

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2020/02/ehk_2020_02_2020-09-30_tie_001_sv.html