Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Figur 06. Oljeleveranser inom landet 1993-, milj. t

12 månaders glidande summa

Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 18.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 1:a kvartalet 2008, Figur 06. Oljeleveranser inom landet 1993-, milj. t . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2008/01/ehkh_2008_01_2008-06-18_kuv_006_sv.html