Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.6.2009

Totalförbrukningen av energi minskade med 5,8 procent under första kvartalet 2009

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 370 petajoule under januari-mars 2009, dvs. 5,8 procent mindre än under motsvarande period året innan. I och med att vädret var kallare än året innan ökade uppvärmningsbehovet, men det branta fallet i industriproduktionen i början av året vände totalförbrukningen klart nedåt. Användningen av träbaserade bränslen minskade med 15 procent, torvanvändningen med 17 procent och användningen av naturgas med 7 procent.

Totalförbrukningen av energi, petajoule (1 petajoule = 1 000 terajoule)

Elförbrukningen uppgick till 23 TWh, vilket var 7,4 procent mindre än året innan. Recessionen minskade elförbrukningen inom industrin med 17 procent, medan övrig elförbrukning fortfarande var på föregående års nivå. Den försvagade vattensituationen i Norge och Sverige minskade elimporten från de nordiska länderna. Nettoimporten av el gick ned med nästan hälften och Finland var nettoförsäljare på den nordiska elmarknaden. Den minskade importen ersattes genom att öka särproduktionen av elektricitet med kolkondens.

Den ökade användningen av stenkol ökade koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -användningen med 4 procent från året innan. Föregående år var användningen av kolkondens obetydlig bl.a. på grund av den goda nordiska vattensituationen. Förbrukningen av stenkol under första kvartalet i år skiljde sig inte från medeltalet för 2000-talet.

Under första kvartalet låg priserna på trafikbränslen på en klart lägre nivå än under motsvarande period året innan. Den nedgång i priserna på bränslen som började i slutet av förra sommaren har dock svängt till en prisuppgång under våren. Marknadspriset på el och priserna på utsläppsrätter fortsatte dock att sjunka. Marknadspriset på el hade blivit över 20 procent billigare från december till mars, men var ännu nästan 10 procent högre än året innan. Priset på stenkol började sjunka i slutet av år 2008 och fortsatte nedåt. I mars var priset på samma nivå som året innan.

 

Källor: Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2009, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio (09) 1734 2685,energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 17.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2009/01/ehkh_2009_01_2009-06-17_tie_001_sv.html