Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, totalförbrukningen och anskaffningen av elektricitet, energiimport och -export, energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/meta_sv.html