Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konsumentprisindex.

Beskrivning

Levnadskostnadsindexet 1951:10 =100 är en lång tidsserie som beräknats på det senaste konsumentprisindexet (för närvarande är konsumentprisindexet 2000 = 100). Det utvecklas därför på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, både bostads- och affärslägenhetshyror, liksom också arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindexet. Ur användarens synvinkel är levnadskostnadsindexet det mest praktiska, eftersom olika indexreformer inte bryter serien och indextalet för levnadskostnadsindexet publiceras varje månad samtidigt som konsumentprisindexet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Levnadskostnadsindex [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eki/meta_sv.html