Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konsumentprisindex.

Kommande offentliggöranden

Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Levnadskostnadsindex [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eki/tjulk_sv.html