Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Energian hankinta ja kulutus -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 10.12.2010

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009

Tilastokeskuksen energiankulutustilaston mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2009 1,33 miljoonaa terajoulea (TJ), mikä oli 5,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin lähes 7 prosenttia edellisvuotta vähemmän, 81,3 terawatti-tuntia (TWh). Uusiutuvien energialähteiden käyttö supistui 12 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden käyttö 4 prosenttia. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 3 prosenttia ollen 51,9 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt

Talouden taantumasta johtunut teollisuustuotannon supistuminen vähensi energiankulutusta vuonna 2009. Kulutuksen laskuun vaikutti erityisesti energiavaltaisten teollisuusalojen metsä- ja metallinjalostusteollisuuden tuotannon aleneminen. Metsäteollisuus on toimialana teollisuuden suurin sähkönkäyttäjä, sekä merkittävä uusiutuvien energialähteiden käyttäjä. Sellun tuotannossa syntyvän mustalipeän käytön määrän väheneminen vaikutti myös osaltaan uusiutuvien energialähteiden käytön supistumiseen 12 prosentilla. Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 25 prosenttia. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian loppukulutukseen; tällä tavoin laskettuna osuus Suomessa on ollut noin 4–5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin energian kokonaiskulutuksesta laskettu osuus. Suomen uusiutuvan energian osuuden tavoite on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta vuonna 2020.

Energian kokonaiskulutus 2008–2009, terajoulea

  2009 2008 Muutos-%
Öljy 334 427 350 299 –5
Puupolttoaineet 267 501 302 116 –11
Ydinenergia 246 555 240 542 2
Hiili 151 982 141 901 7
Maakaasu 134 568 150 768 –11
Turve 71 743 81 457 –12
Vesivoima 45 263 60 874 –26
Sähkön nettotuonti 43 504 45 980 –5
Tuulivoima 996 938 6
Muut 29 698 28 749 3
Yhteensä 1 326 236 1 403 623 –6

Fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni 4 prosenttia edellisvuotisesta. Fossiilisista polttoaineista hiilen (sisältyy kivihiili, koksi, masuuni- ja koksikaasu) kulutus kuitenkin kasvoi 7 prosenttia. Kivihiilen käyttöä lisäsi vesivoiman vähyyden lisäksi edellisvuotta edullisemmat päästöoikeuksien hinnat, joka lisäsi hiilen käytön houkuttelevuutta sähkön- ja lämmöntuotannossa vähempipäästöisten polttoaineiden sijaan. Myös edellisvuotta kylmempi sää lisäsi lämmitystarvetta. Turpeen käyttö väheni 12 prosenttia edellisvuodesta.

Heikentynyt vesitilanne vähensi vesivoiman tuotantoa 26 prosenttia ennätyksellisestä edellisvuodesta. Tuulivoiman tuotanto kasvoi 6 prosenttia, mutta sen osuus oli edelleen vain 0,4 prosenttia tuotetusta sähköstä.

Ydinvoiman tuotanto lisääntyi yli 2 prosenttia ja samalla saavutettiin tähän asti suurin vuotuinen tuotanto. Ydinenergialla tuotettiin 33 prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Sähkön tuonti väheni 4 prosenttia. Eniten sähköä tuotiin Venäjältä, josta tuonnin määrä oli vuonna 2009 ennätyksellisen suuri – 11,8 TWh. Sen sijaan Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Suomi oli nettomyyjänä. Sähkön vientiä Ruotsiin lisäsi Pohjoismaiden huono vesitilanne sekä Ruotsin ydinvoimaloden huoltoseisokit. Sähkön nettotuonti oli noin 15 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta.

Sähkön kulutus väheni 7 prosenttia vuonna 2009. Sähkön käyttö teollisuudessa laski kun taas lämmityskäyttöön ostetun sähkön määrä kasvoi. Tähän vaikutti keskimääräistä kylmempi talvi. Kaikkiaan sähköä kulutettiin 81,3 terawattituntia. Sähkön kulutus putosi vuonna 2009 vuoden 2000 tasolle.

Kaukolämmön kulutus kasvoi keskimääräistä kylmemmän sään johdosta. Kaukolämpöä kulutettiin 32,8 TWh ja se oli 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2009 kaukolämmön keskihinta kohosi 9 prosenttia ollen 56,2 euroa/MWh.

Liikenteen energiankulutus väheni 3 prosenttia verrattuna vuoteen 2008.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 3 prosenttia vuodesta 2008 ollen 51,9 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Polttoaineiden käytön CO2-päästöt 2008–2009, miljoonaa tonnia

  2009 1) 2008 Muutos %
CO2-päästöt 2) 51,9 53,7 3,4
1) Ennakollinen luku
2) fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton päästöt (CRF 1.A)

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa väheni seitsemän prosenttia vuonna 2009. Päästöjen vähenemiseen vaikutti turpeen ja maakaasun käytön väheneminen hiilen käytön lisääntymistä enemmän. Energiasektorin hiilidioksidipäästöt olivat 78 prosenttia kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2009.

Linkki kasvihuonekaasupäästöjen julkistukseen (10.12.2010).


Lähde: Energiatilasto – Vuosikirja 2010. Tilastokeskus (ilmestyy vuoden 2011 alussa).

Lisätietoja: Leena Timonen 09 1734 2518, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (260,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

[an error occured while processing this directive]
Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6842. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ekul/2009/ekul_2009_2010-12-10_tie_001_fi.html