Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Energianskaffning och -förbrukning.

Beskrivning

Den totala energiförbrukningen beskriver den sammanräknade totalkonsumtionen av inhemska energikällor och importenergi i Finland. Totalkonsumtionen av energi omfattar bränsle som används för produktion och förädling samt energi som används direkt i slutkonsumtionen. Slutanvändningen av energin mäter för sin del konsumtionen av energislutprodukter, dvs. el och värme, samt bränslekonsumtionen vid uppvärmning av byggnader, konsumtionen av trafikbränsle och av processbränsleprodukter inom industrin. Det sker en förlust av skillnaden mellan totalkonsumtionen och slutanvändningen i form av transmissions- och överföringsförluster.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-6850. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ekul/meta_sv.html