Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Bioperäisten polttoaineiden, pl. turve, loppukäyttö toimialoittain 2011-2015, TJ

Toimiala (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015
Maa-, kala- ja riistatalous 5 674 6 862 7 694 7 205 6 470
Metsätalous 0 0 0 0 0
Kaivostoiminta ja louhinta 14 45 56 37 50
Elintarviketeollisuus 275 259 246 330 407
Metsäteollisuus 125 445 127 646 131 469 138 760 141 926
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 719 672 575 408 349
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 3 3 11 17 15
Muu teollisuus 391 433 472 406 355
Energiahuolto 133 421 139 287 146 990 141 104 133 428
Vesi- ja jätehuolto 178 206 121 105 93
Rakentaminen 0 0 0 0 0
Kauppa 572 818 729 708 636
Maaliikenne 69 131 109 117 102
Vesiliikenne 15 42 37 41 39
Ilmaliikenne 15 34 36 38 33
Liikennettä palveleva toiminta, posti 230 247 195 196 155
Kiinteistöalan toiminta 713 450 409 391 344
Muut palvelut ja hallinto 1 626 2 144 1 928 2 018 1 831
Kotitaloudet 52 961 57 200 52 398 53 064 50 043
Ulkomaat 2 646 1 497 1 888 1 649 1 738
Tilastolliset erot 134 170 192 117 82
YHTEENSÄ 324 840 337 812 345 178 346 483 337 938

Lähde: Energiatilinpito 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Hautakangas 029 551 3791, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. 2015, Liitetaulukko 4. Bioperäisten polttoaineiden, pl. turve, loppukäyttö toimialoittain 2011-2015, TJ . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/entp/2015/entp_2015_2017-10-05_tau_004_fi.html