Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Sähkön ja lämmön loppukäyttö toimialoittain 2011-2016, TJ

Toimiala (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Maa-, kala- ja riistatalous 5 768 6 219 5 907 6 030 5 976 6 226
Metsätalous . . . 0 0 0
Kaivostoiminta ja louhinta 4 108 5 143 5 238 5 424 5 686 6 856
Elintarviketeollisuus 11 818 11 104 11 853 12 571 13 105 14 031
Metsäteollisuus 110 596 105 010 100 567 90 540 90 321 88 029
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 39 002 40 735 40 240 37 178 36 500 43 030
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 28 402 28 103 29 026 31 536 33 651 32 571
Muu teollisuus 16 896 15 993 16 337 17 444 14 432 18 391
Energiahuolto 47 772 48 867 42 766 42 146 39 703 44 412
Vesi- ja jätehuolto 3 492 3 466 2 309 1 988 1 948 1 928
Rakentaminen 1 256 1 324 1 360 1 558 1 339 1 497
Kauppa 15 840 22 313 21 388 19 798 18 828 18 865
Maaliikenne 4 070 5 549 5 471 5 357 5 140 5 142
Vesiliikenne 608 1 136 1 105 1 107 1 121 1 161
Ilmaliikenne 347 931 1 005 993 918 925
Liikennettä palveleva toiminta, posti 5 413 4 911 4 284 4 718 4 111 4 555
Kiinteistöalan toiminta 23 151 14 955 16 329 16 553 15 161 16 275
Muut palvelut ja hallinto 51 968 57 331 55 245 56 007 54 131 57 031
Kotitaloudet 140 388 150 145 144 405 142 447 140 088 151 688
Ulkomaat 13 694 5 922 6 753 13 158 18 439 11 372
Tilastolliset erot 8 537 7 274 3 324 1 085 1 230 508
YHTEENSÄ 516 061 521 890 508 270 507 645 501 835 523 485

Lähde: Energiatilinpito 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. 2016, Liitetaulukko 5. Sähkön ja lämmön loppukäyttö toimialoittain 2011-2016, TJ . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/entp/2016/entp_2016_2018-09-26_tau_005_fi.html