Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Hushållens användning av energiprodukter 2011-2017, TJ

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bränslen totalt 149 594 154 473 145 755 147 286 144 864 149 730 149 326
Stenkol- och torvprodukter 210 211 173 159 150 159 148
Oljeprodukter 90 965 91 326 88 292 87 022 87 490 90 261 88 612
Biobränslen exkl. torv 56 996 61 337 55 932 58 761 55 984 58 033 59 290
Naturgas 1 421 1 597 1 357 1 342 1 238 1 276 1 274
Elektrisk energi 77 133 80 575 77 439 76 560 75 318 81 083 81 116
Värme 63 255 69 570 66 969 65 894 64 777 70 608 69 591

Källa: Energiräkenskaper 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 8.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2017, Tabellbilaga 1. Hushållens användning av energiprodukter 2011-2017, TJ . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2017/entp_2017_2019-10-08_tau_001_sv.html