Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Användning av energiprodukter efter näringsgren 2017, TJ

  Bränslen totalt Stenkol- och torvprodukter Oljeprodukter Biobränslen exkl. torv Naturgas Elektrisk energi Värme
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 23 442 2 147 13 873 7 376 43 5 562 691
Skogsbruk 5 002 . 4 918 84 0 0 .
Utvinning av mineral 1 873 . 1 862 7 3 5 245 224
Livsmedelsindustri 3 457 450 1 969 341 696 6 955 6 934
Skogsindustri 191 538 8 135 6 483 159 341 17 577 69 234 21 369
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 855 421 39 243 228 856 18 480 20 388 24 123 18 121
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 56 194 47 125 6 569 30 2 468 25 747 7 049
Övrig industri 11 964 3 247 6 916 382 1 416 10 524 4 722
Energiförsörjning 553 506 119 175 11 813 142 945 36 820 18 939 39 934
Vatten- och avfallshantering 1 847 2 1 548 265 31 1 625 144
Byggverksamhet 29 192 . 28 469 722 0 1 620 .
Handel 1 963 22 701 963 275 14 373 8 514
Landtransport 57 063 3 49 704 7 265 90 4 802 854
Sjötransport 35 101 0 34 695 82 323 187 164
Lufttransport 44 034 0 43 766 258 10 311 423
Stödtjänster till transport och postverksamhet 857 2 728 98 28 1 487 1 136
Fastighetsverksamhet 2 766 10 2 090 541 124 6 454 8 221
Annan serviceverksamhet och förvaltning 21 847 57 17 226 3 849 713 36 817 24 801
Hushåller 149 326 148 88 612 59 290 1 274 81 116 69 591
Förändringar i lager 46 865 32 932 7 201 . 900 . .
Utlandet 414 272 4 254 408 850 1 168 . 6 404 .
Statistiska differenser 4 400 281 3 727 135 839 1 514 3 157
TOTALT 2 409 408 191 376 948 728 403 361 80 549 323 048 216 057

Källa: Energiräkenskaper 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 8.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2017, Tabellbilaga 2. Användning av energiprodukter efter näringsgren 2017, TJ . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2017/entp_2017_2019-10-08_tau_002_sv.html