Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Användning av biobaserade bränslen, exkl. torv, efter näringsgren 2011-2017, TJ

Näringsgren (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 6 105 7 114 7 929 7 679 6 941 7 331 7 376
Skogsbruk 145 90 66 115 104 50 84
Utvinning av mineral 14 45 56 37 50 51 7
Livsmedelsindustri 275 259 246 314 165 203 341
Skogsindustri 125 445 127 646 131 470 138 761 141 956 150 731 159 341
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 9 735 9 705 11 574 23 017 22 928 9 857 18 480
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 4 4 13 15 17 15 30
Övrig industri 391 435 473 412 342 349 382
Energiförsörjning 133 425 139 291 147 002 141 421 134 021 138 125 142 945
Vatten- och avfallshantering 261 293 244 445 329 153 265
Byggverksamhet 646 453 634 1 369 898 264 722
Handel 634 881 821 995 868 860 963
Landtransport 2 804 2 825 3 770 9 613 10 268 2 673 7 265
Sjötransport 49 69 85 176 113 38 82
Lufttransport 137 161 244 421 348 154 258
Stödtjänster till transport och postverksamhet 237 253 203 206 76 86 98
Fastighetsverksamhet 763 492 457 482 527 425 541
Annan serviceverksamhet och förvaltning 2 403 2 848 2 846 4 422 4 096 2 715 3 849
Hushåller 56 996 61 337 55 932 58 761 55 984 58 033 59 290
Förändringar i lager . . . 433 . . .
Utlandet 8 986 10 966 14 331 14 178 1 738 1 327 1 168
Statistiska differenser 1 604 1 850 2 090 1 014 111 149 135
TOTALT 347 860 367 026 380 495 404 296 381 665 373 297 403 361

Källa: Energiräkenskaper 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 8.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2017, Tabellbilaga 4. Användning av biobaserade bränslen, exkl. torv, efter näringsgren 2011-2017, TJ . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2017/entp_2017_2019-10-08_tau_004_sv.html