Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Användning av övriga energiprodukter efter näringsgren 2011-2017, TJ

Näringsgren (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 2 071 2 220 1 984 1 856 1 925 2 173 2 191
Skogsbruk 0 0 0 0 0 0 0
Utvinning av mineral . . . . . . 3
Livsmedelsindustri 2 261 2 221 1 874 1 797 1 222 1 226 1 146
Skogsindustri 29 740 27 804 27 746 27 189 25 767 24 868 25 713
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 590 782 576 053 595 494 583 818 525 722 595 213 608 084
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 47 109 42 816 43 824 45 360 46 964 52 513 49 594
Övrig industri 6 567 4 864 4 601 4 561 4 344 4 567 4 664
Energiförsörjning 518 628 465 428 488 246 454 764 415 302 426 693 398 747
Vatten- och avfallshantering 85 77 53 39 30 31 34
Byggverksamhet 0 0 0 0 0 0 0
Handel 272 301 315 263 303 298 298
Landtransport 357 366 291 294 172 165 93
Sjötransport 7 15 16 15 3 66 323
Lufttransport 9 16 19 18 10 10 10
Stödtjänster till transport och postverksamhet 109 90 84 73 27 29 30
Fastighetsverksamhet 338 165 177 145 128 133 134
Annan serviceverksamhet och förvaltning 784 806 845 753 720 738 771
Hushåller 1 631 1 808 1 531 1 502 1 389 1 435 1 423
Förändringar i lager 6 489 35 192 48 26 788 12 273 42 192 39 664
Utlandet 1 653 2 190 2 268 2 223 3 818 2 947 4 254
Statistiska differenser 5 790 3 954 12 990 459 1 091 3 252 537
TOTALT 1 214 690 1 088 105 1 156 434 1 151 926 1 016 675 1 067 668 1 057 318

Källa: Energiräkenskaper 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 8.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2017, Tabellbilaga 6. Användning av övriga energiprodukter efter näringsgren 2011-2017, TJ . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2017/entp_2017_2019-10-08_tau_006_sv.html