Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.10.2019

Hushållens användning av energi var oförändrad år 2017

Slutanvändningen av energiprodukter som finländarna använt i Finland och utomlands ökade med 2 procent från året innan och uppgick till 1 200 petajoule år 2017. Största delen av energin användes av industrin, vars användning på 537 petajoule motsvarade 43 procent av all slutanvändning av energiprodukter. Energianvändningen inom industrin ökade med 1 procent från året innan. Hushållen använde 300 petajoule av energin, vilket motsvarade fjolårets nivå. Hushållens andel av den totala slutanvändningen av energiprodukter var 24 procent.

Slutanvändning av energiprodukter efter näringsgren 2016 och 2017, petajoule

Slutanvändning av energiprodukter efter näringsgren 2016 och 2017, petajoule

Källa: Energiräkenskaper 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2017/entp_2017_2019-10-08_tie_001_sv.html