Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken om energiräkenskaper granskar utbudet och användningen av energi i samhällsekonomin och växelverkan mellan ekonomi och miljö. Energiutbudet och -användningen presenteras enligt nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller. Granskningen av energiproduktionen och -användningen efter näringsgren är ett av delområdena inom EU:s miljöräkenskaper. Det yttersta syftet med miljöräkenskaperna är att statistiskt beskriva växelverkan mellan miljö och ekonomi, något som i huvudsak följer de grundläggande begreppen och klassificeringarna i nationalräkenskaperna. Europeiska unionens förordning om europeiska miljöräkenskaper (nr 538/2014) förpliktar medlemsländerna att statistikföra och rapportera energiräkenskaper årligen, för första gången år 2017 gällande statistikåren 2014 och 2015. Statistiken ingår i FN:s system för miljöräkenskaper (SEEA).

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/meta_sv.html