Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Työtuomioistuimen ratkaisut 2006

Kanteen sisällys Edelli-
seltä
vuodelta
siirty-
neet
Saa-
puneet
Yh-
teen-
Rat-
kaistut
Sillensä
jäänyt,
tutkimat-
ta jätetty
Koko-
naan tai
osittain
hyväk-
sytyt
Koko-
naan
hylätyt
Seu-
raavaan
vuoteen
siirty-
neet
Kaikkiaan 53 162 215 134 27 75 32 81
A. Työntekijän kanteet sisällön mukaan
1. Työrauha - 1 1 1 - 1 - -
2. Lomautus- ja
     irtisanomissuoja
18 26 44 26 6 15 5 18
3. Luottamus- yms. 
     henkilöt
5 7 12 5 1 4 - 7
4. Palkkaus 16 55 71 42 12 11 19 29
5. Muu 7 17 24 10 4 - 6 14
B. Työnantajan kanteet sisällön mukaan
1. Työrauha 7 53 60 47 4 43 - 13
2. Lomautus- ja
     irtisanomissuoja
- - - - - - - -
3. Luottamus- yms. 
     henkilöt
- - - - - - - -
4. Palkkaus - 2 2 2 - 1 1 -
5. Muu - 1 1 1 - - 1 -

Päivitetty 25.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityistuomioistuimet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4521. 2006, Työtuomioistuimen ratkaisut 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/eriktu/2006/eriktu_2006_2007-06-26_tau_002.html