Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 26.6.2007

Avgjorda mål och ärenden i specialdomstolar år 2006

År 2006 inkom 10 177 nya rättskipningsärenden till försäkringsdomstolen, dvs. 726 färre än året innan. Försäkringsdomstolen avgjorde 10 396 rättskipningsärenden. De största grupperna var arbetslöshets-, arbetspensions-, studiestöds- och folkpensionsärenden. I slutet av året fanns det 11 676 anhängiggjorda mål och ärenden vid försäkringsdomstolen.

Arbetsdomstolen avgjorde 134 mål och ärenden år 2006. Av dem var 84 talan som väckts av arbetstagarparten och 50 procent av dem gällde avlöning. Antalet talan som väckts av arbetsgivarparten uppgick till 50 och av dem gällde nästan alla arbetsfred. När det gäller de avgjorda målen och ärendena godkändes talan helt eller delvis i 56 procent av fallen.

År 2006 inkom 418 nya rättskipningsärenden till marknadsdomstolen, dvs. 190 färre än året innan. Marknadsdomstolen avgjorde 365 mål och ärenden, av vilka 83 avskrevs. Största delen av de avgjorda målen och ärendena, dvs. närmare 73 procent, gällde offentlig upphandling. I slutet av året fanns det 559 anhängigjorda mål och ärenden vid marknadsdomstolen, dvs. 54 fler än året innan.

Fängelsedomstolen behandlade 269 mål och ärenden år 2006 innan den lades ned. Av dessa gällde 231 unga förbrytare och 38 farliga återfallsförbrytare.

Uppgifterna framgår av de uppgifter som Statistikcentralen samlat in av specialdomstolarna.

Avgjorda mål och ärenden i specialdomstolar åren 2001-2006

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Försäkringsdomstol 10 089 11 122 10 259 10 234 10 582 10 396
Arbetsdomstol 95 108 109 157 150 134
Marknadsdomstol . 158 221 263 292 365
Fängelsedomstol*) 368 360 362 365 327 269

*) Nedlagd 1.10.2006

Källa: Rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Forsman (09) 1734 3240,oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Senast uppdaterad 25.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialdomstolar [e-publikation].
ISSN=1798-453X. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eriktu/2006/eriktu_2006_2007-06-26_tie_001_sv.html