Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Työtuomioistuimen ratkaisut 2007

Kanteen sisällys Edelli-
seltä
vuodelta
siirty-
neet
Saa-
puneet
Yh-
teen-
Rat-
kaistut
Sillensä
jäänyt,
tutkimat-
ta jätetty
Koko-
naan tai
osittain
hyväk-
sytyt
Koko-
naan
hylätyt
Seu-
raavaan
vuoteen
siirty-
neet
Kaikkiaan 80 112 192 138 39 67 32 54
A. Työntekijän kanteet sisällön mukaan
1. Työrauha - 2 2 1 - - 1 1
2. Lomautus- ja
     irtisanomissuoja
17 10 27 25 5 13 7 2
3. Luottamus- yms. 
     henkilöt
5 5 10 6 4 1 1 4
4. Palkkaus 29 43 72 50 21 10 19 22
5. Muu 13 14 27 18 4 11 3 9
B. Työnantajan kanteet sisällön mukaan
1. Työrauha 14 36 50 34 4 30 - 16
2. Lomautus- ja
     irtisanomissuoja
- 1 1 1 - 1 - -
3. Luottamus- yms. 
     henkilöt
- - - - - - - -
4. Palkkaus 1 1 2 2 1 - 1 -
5. Muu 1 - 1 1 - 1 - -

Päivitetty 14.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityistuomioistuimet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4521. 2007, Työtuomioistuimen ratkaisut 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/eriktu/2007/eriktu_2007_2008-08-14_tau_002.html