Suomen virallinen tilasto

Erityisopetus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Joka viides peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea
5.6.2020
Peruskoulun oppilaista 20,1 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2019. Tehostettua tukea sai 65 200 eli 11,6 prosenttia peruskoulun oppilaista ja erityistä tukea 48 200 eli 8,5 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tehostetun tuen oppilaiden osuus kasvoi edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen oppilaiden osuus 0,4 prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Kuvaus: Tilastokeskus tekee tilastoa peruskoulujen tehostettua tai erityistä tukea saaneista oppilaista, osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta. Myös lukiokoulutuksen erityisistä opetusjärjestelyistä kerätään tietoa, mutta niiden vähäisen määrän vuoksi niistä ei ole juurikaan raportoitu.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatillinen koulutus, erityinen tuki, erityisopetus, koulutus, opiskelijat, oppilaat, peruskoulu, tehostettu tuki.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston tietosisältöä muutettu
8.6.2012
Peruskoulun erityisopetustilaston tietosisältöä on muutettu vuodesta 2011 alkaen uudistuneen perusopetuslain myötä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/