Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2002-2003 saaneet peruskoulun oppilaat erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan 1)

Rivillä "Puhehäiriö" muutosprosentti edellisestä vuodesta on korjattu 3,9:stä -3,9:ksi. Korjaus on tehty 13.12.2004.

Osa-aikaisen erityisopetuksen ensisijainen syy Vuosiluokka Yhteensä Muutos edellisestä vuodesta Poikia Tyttöjä
Esiopetus 1-6 7-9 Lisäopetus Yhteensä %
Puhehäiriö 1 532 21 039 166 - 22 737 -920 -3,9 14 386 8 351
Luku- ja kirjoitushäiriö 287 51 286 4 270 19 55 862 1 582 2,9 36 925 18 937
Matematiikan oppimisen vaikeudet 30 12 058 7 751 49 19 888 2 901 17,1 9 686 10 202
Vieraan kielen oppimisen vaikeudet 5 1 633 8 894 47 10 579 801 8,2 6 852 3 727
Sopeutumisvaikeudet tai tunne-elämän häiriö 78 2 628 3 715 22 6 443 19 0,3 4 975 1 468
Muut vaikeudet oppimisessa tai muu syy 406 4 460 3 729 33 8 628 207 2,5 5 748 2 880
Yhteensä 2 338 93 104 28 525 170 124 137 4 590 3,8 78 572 45 565
Peruskoulun oppilasmäärään verrattuna, %    18,9 23,7 15,0 10,6 20,8 . . 25,7 15,6
Peruskoulun oppilasmäärä 20.9.2002 12 393 392 741 190 617 1 605 597 356 1 629 0,3 305 802 291 554

1) Osa-aikaisen erityisopetuksen tiedot on kerätty lukuvuonna 2002-2003 osa-aikaista erityisopetusta saaneista. Kukin oppilas esiintyy taulukossa vain yhteen kertaan osa-aikaisen erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan. Osa-aikaista erityisopetusta saaneiksi lasketaan myös ne erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat, jotka saivat osa-aikaista erityisopetusta muiden erityisopetusjärjestelyjensä lisäksi.


Päivitetty 13.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2003, Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2002-2003 saaneet peruskoulun oppilaat erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2003/erop_2003_2004-06-11_tau_005.html