Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.6.2005

Erityisopetusta saavien määrän kasvu jatkui

Syksyllä 2004 erityisopetukseen oli otettu tai siirretty lähes 40 000 oppilasta eli 7 prosenttia peruskoulun oppilaista. Vaikka peruskoululaisten määrä hieman vähenikin, erityisopetukseen siirrettyjen määrä kasvoi edellisvuodesta 8 prosentilla. Eniten lisääntyi niiden oppilaiden määrä, joilla oli kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvia oppimisvaikeuksia. Erityisoppilaista kaksi kolmasosaa oli poikia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Erityisoppilaista 42 prosenttia sai opetusta peruskoulujen yleisopetuksen yhteydessä (integroituina), 33 prosenttia peruskoulujen erityisryhmissä ja 25 prosenttia erityiskoulujen erityisluokilla syksyllä 2004. Erityisopetuksen järjestäminen yleisopetuksen yhteydessä oli yleistynyt edellisvuodesta.

Runsas 126 000 oppilasta eli yli joka viides peruskoulun oppilas sai osa-aikaista erityisopetusta lievien oppimis- tai sopeutumisvaikeuksien vuoksi lukuvuonna 2003-2004. Lisäystä edelliseen lukuvuoteen oli 2 prosenttia. Eniten kasvoi matematiikan oppimisvaikeuksien takia osa-aikaista erityisopetusta saavien määrä.

Syksyllä 2003 ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 11 000 eli yli 6 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä oli 9 prosenttia. Erityisopiskelijoista kaksi kolmasosaa opiskeli samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa (integroituina), 13 prosenttia erityisryhmissä ja 22 prosenttia ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Erityisopiskelijoista joka toinen opiskeli tekniikan ja liikenteen alalla ja joka viides matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla.

Erityisopetukseen siirrettyjen peruskoululaisten ja ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoiden osuus kaikista oppilaista 1999-2004, %

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen, (09) 1734 2375, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 15.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2004/erop_2004_2005-06-15_tie_001.html