Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2007

Antalet elever ökade i specialundervisning på heltid men minskade i specialundervisning på deltid

Hösten 2006 hade 44 700 elever, dvs. åtta procent av alla elever i grundskolan, flyttats till specialundervisning på heltid. Även om antalet grundskoleelever minskade med en procent, ökade antalet elever som flyttats till specialundervisning med mer än fyra procent från året innan. Ökningen har pågått i mer än tio år. Antalet elever som deltog i specialundervisning på deltid minskade däremot en aning efter att ha ökat i många år. Under läsåret 2005-2006 deltog 128 000 grundskolelever i specialundervisning på deltid, en procent färre än året innan. Andelen elever i specialundervisning på deltid av alla elever i grundskolan var dock alltjämt 22 procent, samma som året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Hösten 2006 hade nästan hälften av de elever som förts över till specialundervisning integrerats helt eller delvis i grupper inom den allmänna undervisningen och något över hälften fick undervisning i specialgrupper i grundskolan och i specialskolor. Specialundervisning anordnas allt oftare i samband med den allmänna undervisningen. Däremot har antalet elever i specialskolor minskat kontinuerligt under 2000-talet. Platsen för anordnande av specialundervisningen varierar klart efter område. T.ex. i landskapen Österbotten och Lappland studerade mindre än var tredje elev inom specialundervisningen i specialgrupper, på Åland och i Kymmenedalen mer än två tredjedelar.

Hösten 2005 var 13 900 av de studerande inom yrkesutbildning specialstuderande, dvs. 6 procent. Av dem studerade varannan teknik eller kommunikation, medan var femte studerade inom turism, kosthålls- eller ekonomibranschen. Uppgifterna om den yrkesinriktade specialundervisningen för år 2006 färdigställs i december 2007.

Andelen grundskoleelever överförda till specialundervisning resp. med specialundervisning på deltid av alla grundskoleelever 1995-2006, % 1)

1) Av de elever som fick specialundervisning på deltid finns jämförbara uppgifter tillgängliga för åren 2001-2005 (t.ex. år 2005 refererar till läsåret 2005-2006). Antalet elever som flyttats till specialundervisning och antalet elever som får specialundervisning på deltid kan inte summeras, eftersom en del av dem som flyttats till specialundervisning också får specialundervisning på deltid.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen, (09) 1734 2375, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2006/erop_2006_2007-06-15_tie_001_sv.html