Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2006/2007 saaneet peruskoulun oppilaat erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan1)

Osa-aikaisen erityisopetuksen ensisijainen syy Vuosiluokka Yhteensä Muutos edellisestä vuodesta Poikia   Tyttöjä  
Esiopetus 1-6 7-9 Lisäopetus Yhteensä %
Puhehäiriö 1 507 17 060 178 - 18 745 -832 -4,2 11 565 7 180
Luku- ja kirjoitushäiriö 499 50 378 3 798 20 54 695 -471 -0,9 35 933 18 762
Matematiikan oppimisen vaikeudet 30 17 445 10 034 25 27 534 1 549      6,0 12 680 14 854
Vieraan kielen oppimisen vaikeudet 2 2 254 9 702 9 11 967 313 2,7 7 163 4 804
Sopeutumisvaikeudet tai tunne-elämän häiriö 76 2 829 3 503 18 6 426 -42 -0,6 4 948 1 478
Muut vaikeudet oppimisessa tai muu syy 439 4 601 4 214 20 9 274 -167 -1,8 6 099 3 175
Yhteensä 2 553 94 567 31 429 92 128 641 350 0,3 78 388 50 253
Peruskoulun oppilasmäärään verrattuna, % 19,7 25,9 15,7 6,8 22,2 . . 26,5 17,8
Peruskoulun oppilasmäärä 20.9.2006 12 970 364 902 199 693 1 353 578 918 -7 463 -1,3 295 928 282 990
1) Osa-aikaisen erityisopetuksen tiedot on kerätty lukuvuonna 2006-2007 osa-aikaista erityisopetusta saaneista. Kukin oppilas esiintyy taulukossa vain yhteen kertaan osa-aikaisen erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan. Osa-aikaista erityisopetusta saaneiksi lasketaan myös ne erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat, jotka saivat osa-aikaista erityisopetusta muiden erityisopetusjärjestelyjensä lisäksi.

Päivitetty 10.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2007, Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2006/2007 saaneet peruskoulun oppilaat erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2007/erop_2007_2008-06-10_tau_008.html