Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.6.2008

Yhä useampi peruskoululainen on erityisopetuksessa

Syksyllä 2007 kahdeksan prosenttia peruskoululaisista eli 46 100 oppilasta oli siirretty erityisopetukseen. Vaikka peruskoululaisten määrä väheni, erityisopetukseen siirrettyjen määrä kasvoi edellisvuodesta 1 400:lla. Kasvu on jatkunut yli kymmenen vuoden ajan. Osa-aikaiseen erityisopetukseen osallistui 22 prosenttia oppilaista eli 128 600 peruskoululaista lukuvuonna 2006-2007. Myös osa-aikaiseen erityisopetukseen osallistuneiden oppilaiden määrä lisääntyi hieman edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Eniten edellisvuodesta lisääntyi niiden erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä, joilla oli kielen kehityksen häiriöistä johtuvia oppimisvaikeuksia. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa kasvoi eniten ryhmä, joka sai erityisopetusta matematiikan oppimisen vaikeuksien vuoksi.

Erityisopetus järjestetään yhä useammin yleisopetuksen yhteydessä. Erityisopetukseen siirretyistä oppilaista keskimäärin puolet oli integroitu kokonaan tai osittain yleisopetuksen ryhmiin ja puolet sai opetusta peruskoulujen erityisryhmissä ja erityiskouluissa syksyllä 2007. Erityisopetuksen järjestämisessä on kuitenkin selviä alueellisia eroja.

Syksyllä 2006 ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 14 900 eli 6 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Heistä joka toinen opiskeli tekniikan ja liikenteen alalla. Ammatillisen erityisopetuksen tiedot vuodelta 2007 valmistuvat joulukuussa 2008.

Erityisopetukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995-2007, % 1)

1) Osa-aikaisesta erityisopetuksesta on saatavissa vertailukelpoista tietoa vuosilta 2001-2006 (esimerkiksi vuosi 2006 viittaa lukuvuoteen 2006-2007). Erityisopetukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien määrää ei voi laskea yhteen, koska osa erityisopetukseen siirretyistä saa myös osa-aikaista erityisopetusta.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen, (09) 1734 2375 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 10.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2007/erop_2007_2008-06-10_tie_001.html