Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2008

Allt fler grundskolelever får specialundervisning

Hösten 2007 hade åtta procent av grundskoleleverna, dvs. 46 100 elever, flyttats till specialundervisning. Även om antalet grundskoleelever minskade, ökade antalet elever som flyttats till specialundervisning med 1 400 från året innan. Ökningen har pågått i mer än tio år. Under läsåret 2006-2007 deltog 22 procent av eleverna, dvs. 128 600 grundskolelever i specialundervisning på deltid. Detta är också en liten ökning från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Av de elever som flyttades till specialundervisning var ökningen av antalet elever som hade inlärningssvårigheter som beror på språkutvecklingen störst jämfört med året innan. När det gäller specialundervisning på deltid var ökningen störst i den grupp som fick specialundervisning på grund av inlärningssvårigheter i matematik.

Specialundervisning anordnas allt oftare i samband med den allmänna undervisningen. Hösten 2007 hade i genomsnitt hälften av de elever som förts över till specialundervisning integrerats helt eller delvis i grupper inom den allmänna undervisningen och hälften fick undervisning i specialgrupper i grundskolan och i specialskolor. Det finns dock tydliga regionala skillnader i anordnandet av specialundervisning.

Hösten 2006 var 14 900 av de studerande inom yrkesutbildning specialstuderande, dvs. 6 procent. Av dem studerade varannan inom området teknik eller samfärdsel. Uppgifterna om den yrkesinriktade specialundervisningen för år 2007 färdigställs i december 2008.

Andelen grundskoleelever överförda till specialundervisning resp. med specialundervisning på deltid av alla grundskoleelever 1995-2007, % 1)

1) Av de elever som fick specialundervisning på deltid finns jämförbara uppgifter tillgängliga för åren 2001-2006 (t.ex. år 2006 refererar till läsåret 2006-2007). Antalet elever som flyttats till specialundervisning och antalet elever som får specialundervisning på deltid kan inte summeras, eftersom en del av dem som flyttats till specialundervisning också får specialundervisning på deltid.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen, (09) 1734 2375 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 10.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2007/erop_2007_2008-06-10_tie_001_sv.html