Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat koulutustyypin, erityisopetuksen perusteen ja sukupuolen mukaan 2007

Koulutus-
tyyppi
Erityisopetuksen peruste Erityisopiskelijoita
Miehiä % Naisia % Yhteensä % Osuus kaikista
erityisopiskelijoista
%
Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus yhteensä 9 231 62,2 5 621 37,8 14 852 100,0 96,1
  Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 1 080 68,0 508 32,0 1 588 100,0 10,3
Kielelliset vaikeudet 1 962 64,1 1 100 35,9 3 062 100,0 19,8
Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 527 71,1 214 28,9 741 100,0 4,8
Lievä kehityksen viivästyminen 1 427 66,3 724 33,7 2 151 100,0 13,9
Vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma 135 53,8 116 46,2 251 100,0 1,6
Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 419 41,2 598 58,8 1 017 100,0 6,6
Fyysiset pitkäaikaissairaudet 253 54,1 215 45,9 468 100,0 3,0
Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 152 83,1 31 16,9 183 100,0 1,2
Liikkumisen ja motorisen toimintojen vaikeus 169 66,8 84 33,2 253 100,0 1,6
Kuulovamma 67 53,6 58 46,4 125 100,0 0,8
Näkövamma 69 67,0 34 33,0 103 100,0 0,7
Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 2 971 60,5 1 939 39,5 4 910 100,0 31,8
Oppisopimuskoulutus 99 56,9 75 43,1 174 100,0 1,1
Näyttötutkintoon valmistava koulutus 237 54,9 195 45,1 432 100,0 2,8
Yhteensä 9 567 61,9 5 891 38,1 15 458 100,0 100,0

Päivitetty 10.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2007, Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat koulutustyypin, erityisopetuksen perusteen ja sukupuolen mukaan 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2007/erop_2007_2009-06-10_tau_052.html