Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.6.2012

Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoululaisista 3,3 prosenttia sai tehostettua tukea ja 8,1 prosenttia erityistä tukea syksyllä 2011. Vuotta aiemmin erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus oli 8,5 prosenttia. Uuteen lainsäädäntöön perustuvaa tehostettua tukea järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Tehostettua tukea saaneiden yleisin tukimuoto oli osa-aikainen erityisopetus ja erityistä tukea saaneiden avustaja- ja/tai tulkitsemispalvelut. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995-2011, % 1)

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995-2011, % 1)
1) Vuosien 1995–2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

Tehostettua tukea saaneista oppilaista 77 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 55 prosentilla tukiopetusta ja 40 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityistä tukea saaneista oppilaista 34 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 30 prosentilla tukiopetusta ja 47 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemitsemispalveluja.

Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 65 prosenttia ja tyttöjä 35 prosenttia. Erityistä tukea saaneista poikia oli 69 prosenttia ja tyttöjä 31 prosenttia. Erityisen tuen oppilaista 26 prosentilla oli pidennetty oppivelvollisuus.

Tehostettua tukea saaneiden osuus kaikista oppilaista oli suurin Pohjanmaalla, yli 5 prosenttia. Manner-Suomessa heidän osuutensa oli pienin Keski-Pohjanmaalla, 2 prosenttia. Ahvenanmaalla tehostettua tukea ei järjestetty lainkaan. Erityistä tukea saaneiden osuus oppilaista oli suurin Päijät-Hämeen maakunnassa, jossa se oli lähes 11 prosenttia. Vähiten erityistä tukea saaneita suhteessa oppilasmäärään oli Manner-Suomessa Pohjois-Pohjanmaalla, alle 6 prosenttia. Ahvenanmaalla erityistä tukea saaneita oli 4 prosenttia oppilaista.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 21 prosenttia oli integroitu kokonaan yleisopetuksen ryhmiin ja lisäksi 18 prosenttia sai opetuksestaan yli puolet (51–99 prosenttia) yleisopetuksen ryhmässä. Loput 61 prosenttia erityisen tuen oppilaista sai vähintään puolet opetuksestaan erityisryhmässä. Tästä kokonaan erityisryhmässä opetuksensa saaneiden osuus oli 42 prosenttia.

Peruskoulun vuosiluokilla 1–9 ja lisäopetuksessa erityistä tukea saaneista oppilaista 44 prosenttia opiskeli kaikissa aineissa yleisopetuksen oppimääriä. Oppilaista 14 prosentilla oli yksilöllistettyjä oppiaineiden oppimääriä yksi, 12 prosentilla 2–3 ja 25 prosentilla neljä tai enemmän. Toiminta-alueittain erityisen tuen oppilaista opiskeli 5 prosenttia. Opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain, jos oppilaan vaikean vamman tai sairauden vuoksi opetusta ei voida järjestää oppiaineittaisten oppimäärien mukaan.

Em. tietoja edeltävänä lukuvuonna eli lukuvuonna 2010–2011 osa-aikaista erityisopetusta sai kaikkiaan 21,7 prosenttia peruskoululaisista eli 118 400 peruskoululaista. Osalla heistä osa-aikainen erityisopetus sisältyi erityiseen tukeen. Osa-aikaiseen erityisopetukseen osallistuneiden osuus peruskoululaisista pieneni edellislukuvuodesta 1,6 prosenttiyksiköllä. Määrällisesti vähennystä edelliseen lukuvuoteen oli 10 200 oppilasta.

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2010/2011, %

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2010/2011, %

Vuonna 2010 tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 19 300 sai erityisopetusta. Määrä on 1 100 enemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisopiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista oli 6,9 prosenttia ja nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen (oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen) opiskelijoista 13,8 prosenttia.

Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista 59 prosenttia oli miehiä. Erityisopiskelijoista 13 prosenttia opiskeli ammatillisissa erityisoppilaitoksissa ja 10 prosenttia muiden ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten erityisryhmissä. Muiden opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä (integroituina) opiskeli 77 prosenttia opiskelijoista. Erityisopiskelijoista lähes puolet opiskeli tekniikan ja liikenteen koulutusalalla.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (261,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2011/erop_2011_2012-06-12_tie_001_fi.html