Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2014

Årskurser / kön
Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, % Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, % Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, %
Förskole-
undervisning
187 1,6 918 8,0 1 105 9,7 11 424
Årskurser
1–6
27 573 7,8 22 363 6,3 49 936 14,1 355 139
Årskurser
7–9
12 711 7,2 15 975 9,1 28 686 16,3 175 686
Tilläggs-
undervisning
35 5,1 164 24,0 199 29,1 683
Totalt 40 506 7,5 39 420 7,3 79 926 14,7 542 932
Pojkar 26 444 9,5 27 371 9,8 53 815 19,3 278 306
Flickor 14 062 5,3 12 049 4,6 26 111 9,9 264 626

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2014, Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2014/erop_2014_2015-06-11_tau_001_sv.html