Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått intensifierat stöd 2011– 2014

År Förskole-
undervisning
Årskurser
1–2
Årskurser
3–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, % Antalet elever i grundskolan
2011 240 3 841 8 454 5 324 97 17 956 3,3 541 931
2012 219 5 708 13 611 7 854 16 27 408 5,1 539 545
2013 193 7 172 17 084 10 538 46 35 033 6,5 540 477
2014 187 7 981 19 592 12 711 35 40 506 7,5 542 932

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2014, Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått intensifierat stöd 2011– 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2014/erop_2014_2015-06-11_tau_003_sv.html