Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2014

Läropliktens längd Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Inte förlängd läroplikt 49 15 635 13 028 61 28 773 73,0
Förlängd läroplikt 869 6 728 2 947 103 10 647 27,0
Totalt 918 22 363 15 975 164 39 420 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2014, Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2014/erop_2014_2015-06-11_tau_004_sv.html