Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2014

Plats för genomförande av undervisning Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Undervisning helt i grupper inom den allmänna undervisningen 219 4 485 2 786 24 7 514 19,1
51–99 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 67 3 175 3 981 1 7 224 18,3
21–50 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 23 2 125 1 954 5 4 107 10,4
1–20 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 19 2 801 1 964 4 4 788 12,1
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än specialskola 388 7 158 3 392 38 10 976 27,8
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, specialskola 202 2 619 1 898 92 4 811 12,2
Totalt 918 22 363 15 975 164 39 420 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2014, Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2014/erop_2014_2015-06-11_tau_005_sv.html