Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2016

Årskurser / kön
Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Förskole-
undervisning
224 2,0 958 8,7 1 182 10,7 11 004
Årskurser
1–6
33 388 9,2 23 948 6,6 57 336 15,8   363 450
Årskurser
7–9
15 793 9,0 16 027 9,1 31 820 18,1 175 330
Tilläggs-
undervisning
37 8,2 104 23,0 141 31,2 452
Totalt 49 442 9,0 41 037 7,5 90 479 16,4 550 236
Pojkar 32 097 11.4 28 878 10.2 60 975 21,6 281 807
Flickor 17 345 6.5 12 159 4,5 29 504 11,0 268 429

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2016, Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_001_sv.html