Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått intensifierat stöd 2011–2016

År Förskole-
undervisning
Årskurser
1–2
Årskurser
3–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Antalet elever i grundskolan
2011 240 3 841 8 454 5 324 97 17 956 3,3    541 931
2012 219   5 708   13 611 7 854 16 27 408 5,1 539 545
2013 193 7 172 17 084   10 538 46 35 033 6,5 540 477
2014 187 7 981 19 592 12 711 35 40 506 7,5 542 932
2015 188 8 718 22 238 14 667 47 45 858 8,4 546 065
2016 224 9 001 24 387 15 793 37 49 442 9,0 550 236

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2016, Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått intensifierat stöd 2011–2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_003_sv.html