Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2016

Plats för genomförande av undervisning Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Undervisning helt i grupper inom den allmänna undervisningen 262 5 087 2 729 7 8 085 19,7
51–99 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 61 3 583 4 184 3 7 831 19,1
21–50 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 6 2 268 1 900 1 4 175 10,2
1–20 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 87 3 244 2 052 1 5 384 13,1
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än specialskola 435 7 608 3 404 32 11 623 28,3
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, specialskola 158 2 339 1 829 68 3 939 9,6
Totalt 958 23 948 16 027 104 41 037 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2016, Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_005_sv.html