Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Grundskolelever som fått specialundervisning på deltid från läsåret 2001–2002 till läsåret 2015–2016

Läsår Pojkar Flickor Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Antalet elever i grundskolan under höstterminen
Totalt Andel av antalet pojkar i grundskolan, % Totalt Andel av antalet flickor i grundskolan, %
2001–2002 77 422 25,4 42 125 14,5 119 547 20,1 595 727
2002–2003 78 572 25,7 45 565 15,6 124 137 20,8 597 356
2003–2004 79 356 26,0 47 034 16,1 126 390 21,2 597 414
2004–2005 80 541 26,5 49 407 17,1 129 948 21,9 593 148
2005–2006 78 600 26,2 49 691 17,3 128 291 21,9 586 381
2006–2007 78 388 26,5 50 253 17,8 128 641 22,2 578 918
2007–2008 76 583 26,2 49 705 17,9 126 288 22,1 570 689
2008–2009 77 160 26,9 50 729 18,5 127 889 22,8 561 061
2009–2010 77 485 27,3 51 172 19,0 128 657 23,3 553 329
2010–2011 70 458 25,1 47 969 18,0 118 427 21,7 546 423
2011–2012 68 524 24,7 47 743 18,1 116 267 21,5 541 931
2012–2013 70 713 25,6 49 488 18,8 120 201 22,3 539 545
2013–2014 72 404 26,1 50 487 19,2 122 891 22,7 540 477
2014–2015 72 612 26,1 50 474 19,1 123 086 22,7 542 932
2015–2016 71 552 25,6 50 688 19,0 122 240 22,4 546 065

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2016, Tabellbilaga 8. Grundskolelever som fått specialundervisning på deltid från läsåret 2001–2002 till läsåret 2015–2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_008_sv.html