Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat erityisopetuksen toteutuspaikan mukaan 2004–2015

Vuosi Ammatillisessa
erityisoppi-
laitoksessa
Muussa ammatillista
koulutusta antavassa
oppilaitoksessa
Yhteensä 1) Osuus
ammatillisen
koulutuksen
opiskelija-
määrästä,
%
Ammatillisen
koulutuksen
opiskelijamäärä
Erityis-
opetus-
ryhmässä
Yleis-
opetuksen
ryhmässä 2)
2004 2 493 1 557 8 401  12 451 5,4 230 823
2005 2 464 1 863 9 618 13 945 5,7 243 398
2006 2 461 1 693 10 762 14 916 5,8 256 872
2007 2 461 1 718 11 279 15 458 5,8 266 479
2008 2 397 1 605 12 460 16 462 6,0 275 498
2009 2 536 1 659 14 066 18 261 6,5 281 572
2010 2 497 1 872 14 944 19 313 6,9 279 863
2011 2 579 1 805 15 679 20 063 7,2 279 266
2012 2 678 1 720 16 778 21 176 7,7 276 471
2013 2 873 1 487 17 414 21 774 7,9 277 184
2014 2 776 1 258 19 612 23 646 8,4 280 826
2015 3 196 1 049 20 100 24 345 8,6 282 338
1) Vuonna 2015 erityisopiskelijoista 22 261 opiskeli oppilaitosmuotoisessa opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa, 1 694 näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja 390 oppisopimuskoulutuksessa.
2) Sisältää yleisopetuksen ryhmässä järjestetyn oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen, muualla kuin ammatillisissa erityisoppilaitoksissa järjestetyn näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sekä kaiken oppisopimuskoulutuksen.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2016, Liitetaulukko 9. Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat erityisopetuksen toteutuspaikan mukaan 2004–2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_009_fi.html