Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2016

Landskap Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Hela landet - 49 442 9,0 41 037 7,5 90 479 16,4 550 236
Nyland 13 851 8,6 13 652 8,4 27 503 17,0 161 748
Egentliga Finland 4 381 9,9 4 269 9,6 8 650 19,5 44 386
Satakunta 1 829 8,6 1 824 8,6 3 653 17,2 21 236
Egentliga Tavastland 1 587 8,9 1 145 6,4 2 732 15,3 17 873
Birkaland 5 159 10,1 2 993 5,8 8 152 15,9 51 285
Päijänne-Tavastland 1 942 10,1 1 892 9,8 3 834 19,9 19 232
Kymmenedalen 1 633 10,1 1 890 11,7 3 523 21,9 16 101
Södra Karelen 1 194 10,3  938 8,1 2 132 18,5 11 542
Södra-Savolax 1 166 9,0 997 7,7 2 163 16,6 13 008
Norra Savolax 2 354 10,0 1 539 6,6 3 893 16,6 23 488
Norra Karelen 1 548 10,6 1 103 7,5 2 651 18,1 14 627
Mellersta Finland 2 589 9,3 1 498 5,4 4 087 14,7 27 782
Södra Österbotten 1 538 7,3 1 447 6,9 2 985 14,2 21 090
Österbotten 1 905 9,8 1 079 5,5 2 984 15,3 19 529
Mellersta Österbotten 735 9,1 408 5,0 1 143 14,1 8 091
Norra Österbotten 4 080 7,8 2 869 5,5 6 949 13,2 52 476
Kajanaland  411 6,0  430 6,3 841 12,2 6 878
Lappland 1 253 7,4  994 5,8 2 247 13,2 17 015
Åland 287 10,1 70 2,5 357 12,5 2 849

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2016, Tabellbilaga 10. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_010_sv.html