Liitetaulukko 5. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2017

Opetuksen
toteutuspaikka
Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat 7–9 Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 259 5 562 3 091 18 8 930 20,7
Opetuksesta 51–99 % yleisopetuksen ryhmässä 74 3 880 3 972 3 7 929 18,4
Opetuksesta 21–50 % yleisopetuksen ryhmässä 4 2 496 1 954 3 4 457 10,3
Opetuksesta 1–20 % yleisopetuksen ryhmässä 36 3 504 2 138 2 5 680 13,2
Opetus kokonaan erityisryhmässä, muu kuin erityiskoulu 402 8 031 3 587 27 12 047 27,9
Opetus kokonaan erityisryhmässä, erityiskoulu 124 2 129 1 764 64 4 081 9,5
Yhteensä 899 25 602 16 506 117 43 124 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2017, Liitetaulukko 5. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tau_005_fi.html