Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2018

Årskurser / kön
Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Förskole-
undervisning
274 2,7 790 7,9 1 064 10,6 9 995
Årskurser
1–6
39 882 10,8 27 191 7,3 67 073 18,1 370 020
Årskurser
7–9
19 463 10,8 17 385 9,7 36 848 20,5 180 058
Tilläggs-
undervisning
56 13,0 66 15,3 122 28,4 430
Totalt 59 675 10,6 45 432 8,1 105 107 18,8 560 503
Pojkar 38 142 13,3 32 168 11,2 70 310 24,5 287 088
Flickor 21 533 7,9 13 264 4,9 34 797 12,7 273 415

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2018, Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tau_001_sv.html