Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått intensifierat stöd 2011–2018

År Förskole-
undervisning
Årskurser
1–2
Årskurser
3–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Antalet elever i grund-
skolan
2011 240 3 841 8 454 5 324 97 17 956 3,3    541 931
2012 219   5 708   13 611 7 854 16 27 408 5,1 539 545
2013 193 7 172 17 084   10 538 46 35 033 6,5 540 477
2014 187 7 981 19 592 12 711 35 40 506 7,5 542 932
2015 188 8 718 22 238 14 667 47 45 858 8,4 546 065
2016 224 9 001 24 387 15 793 37 49 442 9,0 550 236
2017 225 10 001 26 182 17 826 46 54 280 9,7 556 742
2018 274 11 175 28 707 19 463 56 59 675 10,6 560 503

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2018, Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått intensifierat stöd 2011–2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tau_003_sv.html