Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2018

Läropliktens längd Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Inte förlängd läroplikt 67 20 536 14 461 28 35 092 77,2
Förlängd läroplikt 723 6 655 2 924 38 10 340 22,8
Totalt 790 27 191 17 385 66 45 432 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2018, Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tau_004_sv.html