Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2018

Plats för genomförande av undervisning Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Undervisning helt i grupper inom den allmänna undervisningen 258 6 149 3 251 10 9 668 21,3
51–99 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 64 4 582 4 519 0 9 165 20,2
21–50 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 10 2 433 1 987 0 4 430 9,8
1–20 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 57 3 889 2 094 4 6 044 13,3
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än specialskola 329 8 020 3 843 15 12 207 26,9
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, specialskola 72 2 118 1 691 37 3 918 8,6
Totalt 790 27 191 17 385 66 45 432 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2018, Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tau_005_sv.html