Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2018

Ämneslärokurser/studier enligt verksamhetsområde Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Allmän lärokurs tillämpas på lärokurserna i alla ämnen (inga individuella lärokurser) 17 322 7 259 12 24 593 55,1
Individuell lärokurs i ett ämne 2 413 2 903 2 5 318 11,9
Individuell lärokurs i 2–3 ämnen 2 810 2 542 2 5 354 12,0
Individuell lärokurs i minst fyra ämnen 3 329 3 999 26 7 354 16,5
Eleven studerar enligt verksamhetsområde 1 317 682 24 2 023 4,5
Totalt 27 191 17 385 66 44 642 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2018, Tabellbilaga 6. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tau_006_sv.html