Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2018

Landskap Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Hela landet 59 675 10,6 45 432 8,1 105 107 18,8 560 503
Nyland 17 281 10,3 15 607 9,3 32 888 19,5 168 260
Egentliga Finland 4 864 10,8 4 759 10,6 9 623 21,3 45 102
Satakunta 2 284 10,8 2 007 9,4 4 291 20,2 21 243
Egentliga Tavastland 2 032 11,5 1 255 7,1 3 287 18,6 17 700
Birkaland 5 900 11,2 3 373 6,4 9 273 17,6 52 727
Päijänne-Tavastland 2 352 12,2 1 800 9,3 4 152 21,5 19 320
Kymmenedalen 1 893 12,0 1 940 12,3 3 833 24,2 15 812
Södra Karelen 1 418 12,2 1 049 9,1 2 467 21,3 11 579
Södra-Savolax 1 299 10,3 1 082 8,6 2 381 18,9 12 601
Norra Savolax 2 753 11,7 1 691 7,2 4 444 18,9 23 543
Norra Karelen 1 801 12,6 1 155 8,1 2 956 20,7 14 248
Mellersta Finland 3 107 10,9 1 664 5,9 4 771 16,8 28 426
Södra Österbotten 1 956 9,2 1 468 6,9 3 424 16,2 21 166
Österbotten 2 230 11,1 1 213 6,1 3 443 17,2 20 032
Mellersta Österbotten  810 10,0 425 5,2 1 235 15,2 8 132
Norra Österbotten 5 190 9,7 3 187 6,0 8 377 15,6 53 544
Kajanaland   559 8,2 511 7,5 1 070 15,8 6 793
Lappland 1 607 9,3 1 124 6,5 2 731 15,8 17 332
Åland 339 11,5 122 4,1 461 15,7 2 943

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2018, Tabellbilaga 9. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tau_009_sv.html